Kokapstrādes tehnoloģijas centrs sniedz pakalpojumus Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem, kuri darbojas koksnes pārstrādes vai ar to saistītās nozarēs. Pakalpojumu augsta kvalitāte ir KTC pamatnostādne.

KTC  veic tehnoloģisko iekārtu novērtēšanu, analizē tehnoloģiju piemērotību un tehniskos riskus un sniedz konsultācijas kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem, starptautiskajām institūcijāmm, pašvaldībām un citām juridiskām un fiziskām personām dažādos ar kokapstrādes nozari saistītos jautājumos.

Paziņojums

Informējam Jūs , ka ar 2012. gada 23. aprīli ir mainījusies koksnes iepakojuma materiālu termiskās apstrādes (HT) procesa sertifikācijas institūcija.

 

SIA „Kokapstrādes tehnoloģijas centrs" Sertifikācijas biroja funkcijas un līgumsaistības ar Jūsu uzņēmumu koksnes iepakojuma materiālu termiskās apstrādes (HT) procesa sertifikācijas jomā pārņem SIA "BM Trada Latvija".

 

Ar sertifikācijas procesu saistītos jautājumos lūdzam vērsties:

BM Trada Latvija

Adrese Volguntes iela 32, Rīga, LV-1046

Telefons +371 67772135,

Mob. +371 29263464

E-pasts bmtrada(at)bmtrada.lv

Valdes priekšsēdētājs Didzis Liepiņš

 

 

Saskaņā ar 28.02.2012. MK noteikumu Nr.145 "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam" p.78 līdz 2012.gada 30.jūnijam izsniegtie sertifikāti derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām.

 

 

Pateicamies par sadarbību!

 

 

 

Ar cieņu,

 

Ivars Akerfelds,

SIA Kokapstrādes tehnoloģijas centrs,

valdes priekšsēdētājs