Rekvizīti

Kokapstrādes tehnoloģijas centrs SIA
Vārnas, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3001
Reģ. Nr. LV43603014900
Konts: LV90PARX0013171220003 Kods: PARXLV22
T.:+37129240831
E-pasts:ktc@ktc.lv
www.ktc.lv